Hotline: 0707180770 | Đăng ký

Bảng giá sản phẩm phần mềm quản lý đơn hàng BeeViet

Gói cơ bản

Chỉ 99.000đ/tháng

 • 01 cửa hàng
 • Không giới hạn người dùng
 • Quản lý đơn hàng
 • Quản lý nhân viên Telesale
 • Quản lý nhân viên Sale
 • Quản lý nhân viên kho
 • Quản lý sản phẩm lỗi
 • Quản lý lỗi nhân viên
 • Quản lý hàng trả
 • Quản lý khách hàng
 • Chăm sóc khách hàng
 • Quản lý cộng tác viên bán hàng
 • Báo cáo năng lực làm việc của từng nhân viên
 • Báo cáo hoạt động kinh doanh
 • Chấm công, tính lương tự động
 • Miễn phí cập nhật tính năng mới
Đăng ký

Gói nâng cao

Chỉ 149.000đ/tháng

 • 01 cửa hàng
 • Không giới hạn người dùng
 • Quản lý đơn hàng
 • Quản lý nhân viên Telesale
 • Quản lý nhân viên Sale
 • Quản lý nhân viên kho
 • Quản lý sản phẩm lỗi
 • Quản lý lỗi nhân viên
 • Quản lý hàng trả
 • Quản lý khách hàng
 • Chăm sóc khách hàng
 • Quản lý cộng tác viên bán hàng
 • Báo cáo năng lực làm việc của từng nhân viên
 • Báo cáo hoạt động kinh doanh
 • Chấm công, tính lương tự động
 • Miễn phí cập nhật tính năng mới
Đăng ký

Gói doanh nghiệp

Chỉ 299.000đ/tháng

 • 01 cửa hàng
 • Không giới hạn người dùng
 • Quản lý đơn hàng
 • Quản lý nhân viên Telesale
 • Quản lý nhân viên Sale
 • Quản lý nhân viên kho
 • Quản lý sản phẩm lỗi
 • Quản lý lỗi nhân viên
 • Quản lý hàng trả
 • Quản lý khách hàng
 • Chăm sóc khách hàng
 • Quản lý cộng tác viên bán hàng
 • Báo cáo năng lực làm việc của từng nhân viên
 • Báo cáo hoạt động kinh doanh
 • Chấm công, tính lương tự động
 • Miễn phí cập nhật tính năng mới
Đăng ký

Chính sách bảo hành và cam kết dịch vụ

 • Chúng tôi cam kết hỗ trợ trong suốt quá trình khách hành sử dụng bản quyền phần mềm
 • Hỗ trợ tư vấn kinh nghiệm, xử lý lỗi trong quá trình sử dụng (thông qua live chat giờ hành chính tại website)
 • Liên tục cải tiến sản phẩm, cập nhật miễn phí các phiên bản mới để hoàn thiện các tính năng
 • Cam kết không tiết lộ thông tin hay dữ liệu khách hàng
 • Hỗ trợ tài liệu, tư vấn hỗ trợ trực tiếp tại Hồ Chí Minh nếu có yêu cầu
Dùng thử 14 ngày miễn phí